ประชุมหารือและต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 17 กันยายน  2562 น.สพ. วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี เพื่อประชุมหารือและต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมของ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่กรมปศุสัตว์จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ กรุ๊ป A (Coliform และ E.coli) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับ กรมปศุสัตว์

10313838

10313839

10313840

10313841

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์