พระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์

20131108สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดย นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมทอดกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ณ พระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ชาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

21

22

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์