พระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์

  • พิมพ์

20131108สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดย นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักฯ ข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมทอดกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ณ พระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ชาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

21

22