ประชุมการจัดงานกาชาดของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 น.ส.นันทัชพร ลินทรัตนศิริกุล ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และน.ส.วรัญญา แก้วทิพย์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เป็นตัวแทนของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการจัดงานกาชาดของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2562 โดยมี ผอ.อำพล ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ ห้องพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

01

02

03

04

05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์