ประชุมหารือการอบรม biosafety & biosecurity

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีการประชุมหารือผู้รับผิดชอบงานจุลของกลุ่มเนื้อ กลุ่มอาหารสัตว์ กลุ่มนม  กลุ่มยา เพื่อประชุมแก้ปัญหาเรื่องไม่สามารถจัดอบรม biosafety & biosecurity ภายใน 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากไม่มีงบประมาณรองรับ เวลา 16.00น. ห้องประชุมกลุ่มยาสัตว์

628887

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์