พิจารณา โครงการอบรมของบุคลากรภายในสำนักเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดและวัตถุประสงค์

เมื่อเวลา 9.30น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสตส.1 พิจารณา โครงการอบรมของบุคลากรภายในสำนักเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกำหนดและวัตถุประสงค์

9027594

9027596

9027597

9027598

9027599

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์