ประชุมผู้เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ

     วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป/กลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงเครื่องมือ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สตส 1 ตั้งแต่เวลา 15.00น.

27127

27128

27129

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์