ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจกรมปศุสัตว์

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจกรมปศุสัตว์ เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ รอธ.สุรเดช สมิเปรม เป็นประธานในการประชุม ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร น.สพ.ประวิทย์ ศรีสอาด เป็นผู้แทนสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

221028

221029

221030

221031

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์