ประชุมเรื่อง การปรับปรุงการรายงานผลการทดสอบของสำนักฯ ครั้งที่ 3/25652 เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสมุดชั้น 2 อาคาร สตส.1 นายสัตวแพทย์สิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูล ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงระบบการรายงานผลการทดสอบของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชุมเรื่อง การปรับปรุงการรายงานผลการทดสอบของสำนักฯ ครั้งที่ 3/25652 เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

127262749

127262747

127262750

127262751

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์