ประชุมการบริหารงานของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30น. นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ของสำนักฯ ประชุมการบริหารงานของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม 1 เพื่อพิจารณางบประมาณ แผนการดำเนินงาน ปี2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ปี 2564 โดยซักซ้อมความเข้าใจเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามกำหนดเวลา

9461785

9461786

9461783

9461787

9461788

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์