แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศ Stereomicroscope SD 3045 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ สตาร์แอร์ ฯ รหัสสินทรัพย์ 100000063218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสำรองไฟและรักษาระดับกระแสไฟฟ้า (UPS-Stabilizer) รุ่น UPS-1831S ขนาด 8KVA นี่ห้อ Leonics รหัสสินทรัพย์ 100000042265-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม 5 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Sartorius รุ่น MSA225P-100-DA รหัสสินทรัพย์ 100000047051 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน เครื่องกำเนินไนโตรเจน รุ่น GENIUS 1024 ยี่ห้อ PEAK รหัสสินทรัพย์ 100000062895-8 ฯ รหัสสินทรัพย์ 100000062895 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอ่านอุณหภูมิและบันทึกชนิดตัวเลข (Digital thermometer with sensor) ยี่ห้อ Extech Instruments รุ่น 95001-07 S/N 160404155 รหัสสินทรัพย์ 100000060590 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการตู้ดูดไอระเหยสารเคมี(Hood) ยี่ห้อ EASY LAB รหัสสินทรัพย์ 100000019426, 100000019427, 100000019430 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดตรวจนับจุลินทรีย์ในน้ำนม รุ่น BactoScan FC 50 H ยี่ห้อ FOSS ฯ รหัสสินทรัพย์ 100000041932 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ Consolidated โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบทำน้ำบริสุทธิ์ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร ต่อชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รหัสสินทรัพย์ 100000036219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT รุ่น EER1202 DT/AER 36 N1 รหัสสินทรัพย์ 100000035651 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้เพาะเชื้อ ยี่ห้อ MMM รุ่น Friocell 404 รหัสสินทรัพย์ 100000030889 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยด้วยเทคนิค ICP-MS รุ่น iCAP ฯ รหัสสินทรัพย์ 100000060183 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร รุ่น Shimadzu รหัสสินทรัพย์ 0611-11-42-006-0001/46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อเทรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 35000 BTU รหัสสินทรัพย์ 0611-01-15-003-0135/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ CATERPILLAR ขนาด 250 KVA รหัสสินทรัพย์ 100000030425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ตู้ชุมสายอัตโนมัติ ยี่ห้อ Alcatel OmniPCX 4400 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ด่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ สตาร์แอร์ รหัสสินทรัพย์ 100000036220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (18/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-3/2563) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพเจล ยี่ห้อ Aplegen รุ่น Omega Fluor รหัสสินทรัพย์ 100000060193 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ LEMEL รุ่น Syndicate 424 รหัสสินทรัพย์ 100000062009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบดูดอากาศเสียจากพาสมาและส่วนดูดปล่อยสารตัวอย่างอัตโนมัติ (autosampler) ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000060183 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) Memmert Model WB 45 S/N 1703.033 รหัสสินทรัพย์ 100000030972 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 70 ลิตร รุ่น MLS-3780 ผลิตภัณฑ์ SANYO ประเทศญี่ปุ่น รหัสทรัพย์สิน 100000031212 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้ดูดไอระเหยสารเคมี (Hood) ยี่ห้อ EASY LAB รหัสสินทรัพย์ 100000019425 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน Helium Regylator ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องแยกสารด้วยก๊าซ ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000041914 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ยี่ห้อ ATEC S/N 518-005-01757 รหัสสินทรัพย์ 10000035679 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้ดูดไอระเหยสารเคมี ยี่ห้อ WASY LAB รุ่น FHS50-15 รหัสสินทรัพย์ 100000043458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องวิเคราะห์โซมาติกเซลล์ รุ่น Fossomatic TM FC S/N 91779049 รหัสสินทรัพย์ 100000052200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ (9/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดกลั่น รุ่น 1034 รหัสสินทรัพย์ 0604-11-213-013(3)/37ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน UPS 4 KVA Soltec รุ่น SS-5000 รหัสสินทรัพย์ 0611-11-42-002-0001(5)/47 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดสลัดโดยใช้ความร้อน (Fibertec 2010 System) รหัสสินทรัพย์ 0611-11-42-001-0004(2)/47 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์