แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนส่วนตรวจวัดมวลสาร (Mass Spectrometer) ฯลฯ รหัสสินทรัยพ์ 100000059832-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ระบบแทงค์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L120 S/N TNZK011774 รหัสสินทรัพย์ 0611-13-10-010-0142/57 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน PURELAB PRIMA 7 WITH RAW WATER BOOST PUMP รุ่น PURELAB PRIMA 7 ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000031266-2 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ฯลฯ ยี่ห้อ TOYOTA ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000068479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27/นาที) ยี่ห้อ RICOH รุ่น 3600DN รหัสสินทรัพย์ 100000061811 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน CPU ชุดประมวลผล ยี่ห้อ Acer รุ่น M265 รหัสสินทรัพย์ 100000033427 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้แช่แข็งแบบยืน อุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส ฯลฯ หมายเลขเครื่อง 111409589 รหัสสินทรัพย์ 100000047133 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน UPS ขนาด 6 KVA ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 0611-11-42-002-0001/59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องเตรียมความข้นสารละลายพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Zymark รุ่น Turbo Vap LV หมายเลขครุภัณฑ์ 0611-11-22-007-002/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของชุดแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูงสองขั้นตอนและวัดปริมาณสารด้วยหลัดการวัดมวลจำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (5/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ นางติ๋ม จีนาวุธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ นางจำปา เจริญดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ นางสาวจรรยารักษ์ เณรเอี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานห้องปฏิบัติการ นางอารี อาจชำนาญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้เย็นเก็บสารเคมี ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000020816 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารความเร็วไม่น้อยกว่า 40 แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาป้องกันและกำจัดปลวก มด หนูและแมลงต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้เก็บสารมาตรฐานชนิดแช่แข็งควบคุมได้ -30 องศาเซลเซียส ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000060209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้แช่แข็งแบบยืน ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000037232 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องวิเคราะห์ปรอท (Mercury Analyser) ยี่ห้อ Milestone รหัสสินทรัพย์ 100000031377 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ RICOH รหัสสินทรัพย์ 100000061844 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน กท 2398 ปทุมธานี รหัสสินทรัพย์ 100000063099 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กค.-กย62) 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ว.86/2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ว.85/2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ว.84/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนลิฟท์ส่งของ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (งานเคมี) 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (ว.82/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ว.76/2562) โดยวิธีคัดเลือก 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ (ว.83/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ (ว.77/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ รุ่น BD400 ยี่ห้อ Binder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน CPU ชุดประมวลผล ยี่ห้อ Acer รุ่น M265 แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ (ว.75/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ว.85/2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ (ว.69/2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไนโตรเจน รุ่น Genius 1051 ยี่ห้อ PEAK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ LEMEL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ Network ยี่ห้อ Richo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์