แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2.0 KVA รุ่น UPS NB 2K25ST ยี่ห้อ Leonic S/N 302233-1-0153 รหัสสินทรัพย์ 100000042927-5 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Binary Pump ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1200 รหัสสินทรัพย์ 100000024635-7 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อ่างน้ำกัดจัดฟองอากาศด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ยี่ห้อ ELMA รุ่น T 910 TH รัสสินทรัพย์ 0911-11-55-008-0002/48 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์คุณภาพนมและโซมาติกเซล์ ยี่ห้อ FOSS รหัสสินทรัพย์ 100000052200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลียนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ LEMEL รุ่น Syndicate 425 S/N 1710160040 รหัสสินทรัพย์ 100000062023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 2 KVA ยี่ห้อ BCN รุ่น MEMO TOWER II รหัสสินทรัพย์ 10000064875 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติยี่ห้อ Agilent รุ่น 1200 Series รหัสสินทรัพย์ 100000031368-2 เป็นส่วนประกอบเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36000 บีทียู ยี่ห้อ EMIENT รหัสสินทรัพย์ 100000035654 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดจั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36258.74 บีทีบู ยี่ห้อ POWER-AIRE รหัสสินทรัพย์ 100000060257 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบเพาะเชื้อ Memmert Type BE700 รุ่น F-Nr 918157 (FM 069) รหัสสินทรัพย์ 100000030968 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ปรกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็นเก็บสารเคมีมาตรฐาน ModelGSG210lARCSG ผลิตภัณฑ์ GE ประเทศเกาหลี รหัสสินทรัพย์ 100000020816 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36258.74 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE รหัสสินทรัพย์ 100000060258 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนหชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36130.55 บีทียู ยี่ห้อ FOCUS รหัสสินทรัพย์ 100000052047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ คอมพิวเตอร์ลูกข่ายระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติ (LIMS) ยี่ห้อ HP Pro 2000 Microtower รหัสสินทรัพย์ 100000038386-18 ซึ่งเป็นส่วนประกาอบของระบบบริหารห้องปฏิบัติการ (LIMS) รหัสสินทรัพย์ 100000038386 โดยวิธีเฉพาะ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ิงเค์เจท ระบบแทงค์ EPSON รุ่น L120 รหัสสินทรัพย์ 0611-13-10-010-0149/57 โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรอท (Mercury Analyses) ยีห่้อ Milestone ประเทศอิตาลี, Model DMA80, Serial number 08070566 รหัสสินทรัพย์ 100000031377 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่แข็งแบบยืนอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า650 ลิตร ยี่ห้อ Cold line รุ่น A90/1TG หมายเลขเครื่อง 111406591 รหัสสินทรัพย์ 100000047134 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ KENT ขนาด 60,000 BTU Model MCX060EBOTAA รหัสสินทรัพย์ 100000019460 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟแบบระบบปิด ยี่ห้อ CEM รุ่น MARS รหัสสินทรัพย์ 100000024050 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ KENT ขนาด 12,500 BTU Model DNK2A-600 รหัสสินทรัพย์ 100000019458 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขามดำ(20หน้า/นาที) ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-2851 ND รหัสสินทรัพย์ 100000036187 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนนอะไหล่เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ มีขนาดความเร็ว 15 หน้าต่อนาที ยี่ห้อ FUJI XEROX M205B รหัสสินทรัพย์ 0611-13-10-010-0060/55 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ยี่ห้อ Panasonic รุ่น KX-MB2085CXW รหัสสินทรัพย์ 0611-01-16-004-0012/58 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้แช่แข็งแบบอุณหภูมิ-30องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 650 ลิตร ยี่ห้อ Cool line รุ่น A90/1TG หมายเลขเครื่อง 111409589 รหัสสินทรัพย์ 100000047133 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนัก รุ่น iCAP7400 ยี่ห้อ Thermo SCIENTIFIC S/NIC74DC155101 รหัสสินทรัพย์ 100000052030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็น SADEN INTRECOOL,MODEK SDC-1500 AY รหัสสินทรัพย์ 100000031244 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาตรวจเชคเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาตู้ควบคุมอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563) 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน ยี่ห้อ MASDA BT-50 สีบรอนด์เงิน หมายเลขทะเบียน กฉ 344 ปทุมธานี รหัสสินทรัพย์ 100000033442 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอาหาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อเทรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 35000 BTU รหัสสินทรัพย์ 0611-01-15-003-0184/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 163 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระดับ TYPE ll ยี่ห้อ Thermo Scientific รุ่น Lab Tower EDI 30 รหัสสินทรัพย์ 100000041626-2 เป็นส่วนประกอบของชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง รหัสสินทรัพย์ 100000041626 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ เทรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 29,000 BTU รหัสสินทรัพย์ 0611-01-15-003-0083/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไฟล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36130.55 บีทียู ยี่ห้อ FOCUS รุ่น AFT36M-AT/CSE36M-AT รหัสสินทรัพย์ 100000052049 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและปริมาณสาร รุ่น 11000 รหัสสินทรัพย์ 100000030716 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ยี่ห้อ เทรน ขนาดไม่ต่ำกว่า 35,000 BTU รหัสสินทรัพย์ 0611-01-15-003-0170/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกลั่นน้ำไฟฟ้าระบบ Double Distillate ยี่ห้อ Hamilton รุ่น AWC/AD รหัสสินทรัพย์ 100000014100 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17

Additional information

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์