แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ว.85/2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (ว.84/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (ว.82/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ว.76/2562) โดยวิธีคัดเลือก 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ (ว.83/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ (ว.77/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้บ่มเชื้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ รุ่น BD400 ยี่ห้อ Binder โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยน CPU ชุดประมวลผล ยี่ห้อ Acer รุ่น M265 แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ (ว.75/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ (ว.85/2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไนโตรเจน รุ่น Genius 1051 ยี่ห้อ PEAK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ LEMEL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ Network ยี่ห้อ Richo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดจัดการสารละลายและสารตัวอย่าง ยี่ห้อ Waters โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องตรวจวัด (Charm Analyzer) ยี่ห้อ CHARM 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้อบและเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ รุ่น Dimension 4 The genins โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า้งซ่อมตู้เก็บตัวอย่างอาหารเลี้ยงเชื้อและสารเคมี รุ่น MIR-553 (SANYO) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (ว.72/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lenovo โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่แข็ง -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 725 ลิตร ยี่ห้อ Dometic โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ (ว.73/2562)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท ระบบแทงค์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L120 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ยี่ห้อ RICHO รุ่น 3600 DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ยี่ห้อ RICHO รุ่น 3600 DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ยี่ห้อ FUJI-XEROX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Database Server ยี่ห้อ HP รุ่น ProLaiant DL180G6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดกลั่น รุ่น 1035 ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ TECATOR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องตรวจวัดสารชนิดฟลูออเรสเซนต์ ยี่ห้อ Jasco รุ่น EP-2020 โดยเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศษสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้อบ (Oven) ไฟฟ้ายี่ห้อ WTB Binder รุ่น LED 720 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องสกัดสารด้วยระบบผ่านเฟสของแข็ง ยี่ห้อ Superlco โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภัยและระบบแจ้งเพลิงไหม้ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างด้วยหลักการของเหลวแรงดันสูง 2D และมวลสารแบบสองขั้นตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KENT ขนาด 20000 BTU แบบตั้งแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ LERMEL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 48000 BTU ยี่ห้อ POWER-AIR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ KENT ขนาด 20000 BTU แบบแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 48000 BTU ยี่ห้อ POWER-AIR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Condensing 11 KW ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ CARRIER ขนาดไม่ต่ำกว่า 22 KW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้อบขนาด 400 ลิตร Memmert (Hotair oven) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ความเร็วไม่ต่ำกว่า 20 หน้าต่อนาที ยี่ห้อ HP Officejet 6000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องล้าง Pipette โดยคลื่นความถี่สูง (Untrasonic washer-Pipette) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้วงจรย่อยระบบไฟฟ้า รุ่น PANEL BOARD โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ยี่ห้อ RICHO รุ่น 3600 DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์