เอกสารการขออนุมัติสเปคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

เอกสารหมายเลข 1-1 บันทึกข้อความนำส่ง(ขอยืนยันรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 1-2 บันทึกข้อความนำส่ง(ขอจัดทำใหม่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 1-3 บันทึกข้อความนำส่ง(ขอแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 1-4 บันทึกข้อความนำส่ง(ชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯยี่ห้อเดียวหรือ 2 ยี่ห้อ) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2 บันทึก ระบุยี่ห้อรุ่น ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3 ตัวอย่างการเขียนอนุกรรมการในสเปค ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4 ใบตอบรับผลการพิจารณาอนุกรรมการ ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5 บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอประธานกรรมการสเปคชุดใหญ่ ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเขียนอนุกรรมการในสเปค สสช สทป ดาวน์โหลด

ตัวอย่างการเขียนอนุกรรมการในสเปคหน่วยงานอื่น ดาวน์โหลด

แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเผยแพร่ ดาวน์โหลด

สรุปเอกสารประกอบการขออนุมัติ Spec ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์