หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะ

ปีงบประมาณ 2565

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 01 คว.1-9

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 02 คว.10-41

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 03 คว.42-50

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 04 คว.41(แก้ไข), 51-59

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 05 คว.60-64

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 06 คว.65-76

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 07 คว.77-79

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 08 คว.80-86

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 09 คว.87-93

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 10 คว.94-98

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 11 คว.47(แก้ไข), คว.99-110

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 12 คว.111-121

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 13 คว.122-134

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 14 คว.135-139

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 15 คว.140-146

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 16 คว.แก้ไข 43 และ 147-151

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 17 คว.แก้ไข 120 และ 152-159

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 18 คว.แก้ไข 28 และ 160-165

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 19 คว.166-169

ปีงบประมาณ 2564

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 09

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 12

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 13

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 14

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 15

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 16

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 17

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 18

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 19

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 20

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 21

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 22

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 23

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 24

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 25

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 26

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 27

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 28

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 29

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 30

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 31

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 32

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 33

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 34

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 35

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 36

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 37

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 38

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 39

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 40

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 41

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 42

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 43

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 44

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 45

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 46

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 47

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 48

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 49

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 50

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 51

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 52

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 53

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 54

ปีงบประมาณ 2563

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 1

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 2

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 3

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 4

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 5

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 6

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 7

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 8

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 9

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 10

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 11

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 12

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 13

 

ปีงบประมาณ 2562

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 9

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที10

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 11

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 12

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 13

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 14

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 15

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 16

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 17

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 18

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 19

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 20

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 21

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 22

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 23

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 24

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 25

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 26

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 27

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 28

หนังสือขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะครั้งที่ 29

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์