แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ปีงบประมาณ 2564

qrcode-1


ปีงบประมาณ 2563

ผลการสอบถามความถึงพอใจของผู้รับบริการ

pp-01

pp-02

pp-03-1

pp-03-2

pp-03-3

pp-03-4

pp-04

pp-05-1

pp-05-2


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ปีงบประมาณ 2564

  • รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลด

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2564

  • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 1 ดาวน์โหลด
  • แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ 2 ดาวน์โหลด


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์