เนื้อหา

เปิดรับบริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์

  • พิมพ์

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ เปิดรับบริการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อด้านการปศุสัตว์ด้วยวิธี Use Dilution ตามมาตรฐาน AOAC ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โทร. 02-967-9710 และโทรสาร 02-963-9216 ในวันและเวลาราชการ ดาวน์โหลดแบบคำขอรับบริการ

po1

po2