เนื้อหา

นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้ารวมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4

นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้ารวมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 เมื่อเวลา 9.30 โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย/โครงการสำคัญขอกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

01 02

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจ ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจ ด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อเฝ้าระวัง และตรวจติดตามความสามารถด้านการทดสอบของห้องปฏิบัติการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ เทสติ้ง แลบบอราทอรีส์ จำกัด  จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 20 มีนาคม 2562

01 03 06 05

การนำเสนอผลการดำเนินการประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (Alternative Methods) สำหรับทดสอบเชื้อ Salmonella

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการประเมินสมรรถนะของวิธีทดสอบทางเลือก (Alternative Methods) สำหรับทดสอบเชื้อ Salmonella โดยมี ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผอ.ศวพ.สุรินทร์ เจ้าหน้าที่ สตส. และ ศวพ.ชลบุรี นำเสนอในที่ประชุม เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์

16130071 16130072 16130073 16130074

นายสัตวแพทย์สมขวน รัตนมังคลานนท์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผอ.สตส. ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร ผชช.ฉันทนี บูรณะไทย และเจ้าหน้าที่ สตส. ร่วมกันหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นายสัตวแพทย์สมขวน รัตนมังคลานนท์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผอ.สตส. ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร ผชช.ฉันทนี บูรณะไทย และเจ้าหน้าที่ สตส. ร่วมกันหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

16277564 16277565 16277566 16277567 16277568 16277569

ต้อนรับผู้เข้าอบรมตำแหน่งพนักงานตรวจเนื้อ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาและรับรองระบบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

18989179 วันที่ 8 มีนาคม 2562 เมื่อเวลา 13.30 น. น.สพ.วรวิชญ์ วรอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรมตำแหน่งพนักงานตรวจเนื้อ เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนดำเนินงานก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักพัฒนาและรับรองระบบมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 14รายเพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 18989182 1898920518989183  18989204 18989180

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์