เนื้อหา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งตัวอย่างน้ำนม

  • แบบฟอร์ม ขั้นตอนการตรวจสอบการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์ม การเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบเพื่อส่งตรวจวิเคาะห์ทางห้องปฏิบัติการตามนโยบายตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม (คสช.) ดาวน์โหลด
  • วิธีสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบ (แผ่นพับ) ดาวน์โหลด

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์น้ำนม

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561


ปีงบประมาณ 2560


ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

 ปีงบประมาณ 2557

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์