เปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ ด้านวัตถุอันตราย

ปีงบประมาณ 2563

  • ส่งหนังสือเชิญสมัครและรับสมัคร พฤศจิกายน 2563
  • ส่งตัวอย่างทดสอบ มกราคม 2564
  • ส่งผลทดสอบ กุมภาพันธ์ 2564
  • ส่งรายงานฉบับร่าง มีนาคม 2564
  • ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ เมษายน 2564

แบบสอบถามความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลทดสอบ 
ระหว่างห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตราย

02

แผนการเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ 
ด้านวัตถุอันตราย

03

แบบตอบรับกิจกรรมเปรียบเทียบผลทดสอบ
ระหว่างห้องปฏิบัติการด้านวัตถุอันตราย

01


 


สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์