กิจกรรมทดสอบความชำนาญน้ำนม Interlaboratory comparison

 

แผนการเปรียบเทียบฝีมือระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison) ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้

  • ครั้งที่    1  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
  • ครั้งที่    2  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
  • ครั้งที่    3  เดือน 20 กรกฎาคม 2563
  • ครั้งที่    4  เดือน 31 สิงหาคม 2563
 

แบบตอบรับการเข้าร่วม Interlaboratory comparison 4-2563 คลิก

001 

แบบรายงานผลการทดสอบน้ำนมด้านเคมี Interlaboratory comparison 4-2563 คลิก

002chem

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 4-2563 คลิก

005

แบบรายงานการทดสอบน้ำนมด้านจุลชีววิทยา Interlaboratory comparison 4-2563 คลิก

003jul


แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 4-2563 คลิก

005


 

แบบตอบรับการเข้าร่วม Interlaboratory comparison 3-2563 คลิก

2563-1 

แบบรายงานผลการทดสอบน้ำนมด้านเคมี Interlaboratory comparison 3-2563 คลิก

2563-2cal

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 3-2563 คลิก

2563-4

แบบรายงานการทดสอบน้ำนมด้านจุลชีววิทยา Interlaboratory comparison 3-2563 คลิก

2563-3-ju


แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 3-2563 คลิก

2563-5


 
 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วม Interlaboratory comparison 2-2563 คลิก

01 

แบบรายงานผลการทดสอบน้ำนมด้านเคมี Interlaboratory comparison 2-2563 คลิก

02

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 2-2563 คลิก

05

แบบรายงานการทดสอบน้ำนมด้านจุลชีววิทยา Interlaboratory comparison 2-2563 คลิก

03


แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 2-2563 คลิก

04


 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วม Interlaboratory comparison 1-2563 คลิก

63-1 

แบบรายงานผลการทดสอบน้ำนมด้านเคมี Interlaboratory comparison 1-2563 คลิก

63-2

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 1-2563 คลิก

63-5

แบบรายงานการทดสอบน้ำนมด้านจุลชีววิทยา Interlaboratory comparison 1-2563 คลิก

63-3


แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 1-2563 คลิก

63-4


แผนการเปรียบเทียบฝีมือระหว่างห้องปฏิบัติการ(Interlaboratory comparison) ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน 2561
  • ครั้งที่ 2  เดือน กุมภาพันธ์  2562
  • ครั้งที่ 3  เดือน พฤษภาคม 2562
  • ครั้งที่ 4  เดือน สิงหาคม 2562
 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วม Interlaboratory comparison 4-2562 คลิก

4-1 

แบบรายงานผลการทดสอบน้ำนมด้านเคมี Interlaboratory comparison 4-2562 คลิก

4-2chemreport

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 4-2562 คลิก

4-5

แบบรายงานการทดสอบน้ำนมด้านจุลชีววิทยา Interlaboratory comparison 4-2562 คลิก

4-3junreport


แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 4-2562 คลิก

4-4

 

แบบตอบรับการเข้าร่วม Interlaboratory comparison 3-2562 คลิก

2562-3 

แบบรายงานผลการทดสอบน้ำนมด้านเคมี Interlaboratory comparison 3-2562 คลิก

2562-3chem

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 3-2562 คลิก

2562-3test

แบบรายงานการทดสอบน้ำนมด้านจุลชีววิทยา Interlaboratory comparison 3-2562 คลิก

 

2562-3fm


แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 3-2562 คลิก

2562-4


แบบตอบรับการเข้าร่วม Interlaboratory comparison 2-2562 คลิก

62-2-1 

แบบรายงานผลการทดสอบน้ำนมด้านเคมี Interlaboratory comparison 2-2562 คลิก

62-2-2

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 2-2562 คลิก

62-2-5

แบบรายงานการทดสอบน้ำนมด้านจุลชีววิทยา Interlaboratory comparison 2-2562 คลิก

62-2-3

แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 2-2562 คลิก

62-2-4 

แบบตอบรับการเข้าร่วม Interlaboratory comparison 1-2562 คลิก

 

62-5 

แบบรายงานผลการทดสอบน้ำนมด้านเคมี Interlaboratory comparison 1-2562 คลิก

62-1

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 1-2562 คลิก

62-4

แบบรายงานการทดสอบน้ำนมด้านจุลชีววิทยา Interlaboratory comparison 1-2562 คลิก

62-2

แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 1-2562 คลิก

62-3แผนการเปรียบเทียบฝีมือระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison) ปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

 

ครั้งที่ วันที่เก็บตัวอย่าง วันที่รับตัวอย่าง วันที่วิเคราะห์
1/2561 27 พฤศจิกายน 2560 28 พฤศจิกายน 2560 29 พฤศจิกายน 2560
2/2561 5 กุมภาพันธ์ 2561 6 กุมภาพันธ์ 2561 7 กุมภาพันธ์ 2561
3/2561 4 พฤษภาคม 2561 5 พฤษภาคม 2561 6 พฤษภาคม 2561
4/2561 3 สิงหาคม 2561 4 สิงหาคม 2561 5 สิงหาคม 2561


แบบรายงานผลน้ำนมกิจกรรมทดสอบความชำนาญน้ำนมดิบ ครั้งที่ 4/2561
  •  แบบตอบรับ interlaboratory comparison ครั้งที่ 4/2561----> คลิก
รายงานผลการวิเคราะห์ Interlaboratory comparison 4/2561 ด้านจุลชีววิทยา คลิก
qrjun
แบบประเมินการรับตัวอย่าง Interlaboratory comparison 4/2561 คลิก
qrcomparision
รายงานผลการวิเคราะห์ Interlaboratory comparison 4/2561ด้านเคมี คลิก
qrchem

แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง Interlaboratory comparison 4/2561 คลิก
qrcomparisiontest

 
แบบรายงานผลน้ำนมกิจกรรมทดสอบความชำนาญน้ำนมดิบ ครั้งที่ 3/2561

1. ด้านองค์ประกอบและโซมาติกเซลล์---> คลิก 

2. ด้านจุลชีววิทยา ----> คลิก 

3. แบบประเมินการรับตัวอย่าง ---> คลิก 

4. แบบประเมินการทดสอบตัวอย่าง ---> คลิก

แผนการเปรียบเทียบฝีมือระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparision) ปีงบประมาณ 2560 ดังนี้

ครั้งที่  1  เดือน พฤศจิกายน 2559

ครั้งที่  2  เดือน กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่  3 เดือน พฤษภาคม 2560

ครั้งที่  4  เดือน สิงหาคม 2560

 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด คลิก

 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์