กิจกรรมทดสอบความชำนาญอาหารสัตว์


แผนการทดสอบประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (Ring Test) ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการทดสอบที่เข้าร่วมทดสอบความชำนาญกับหน่วยงานภายนอก (Proficiency)  ประจำปีงบประมาณ 2562

แผนการเปรียบเที่ยบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparsion) ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์