กิจกรรมทดสอบความชำนาญอาหารสัตว์


แผนการทดสอบห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (Ring Test) ประจำปีงบประมาณ 2562


งาน รายการ กำหนดการ จำนวนตัวอย่าง/เครั้ง หมายเหตุ
งานกายภาพ Oxytetracline และ Furazolidone ครั้งที่ 1 18-22 ก.พ. 2562 32 ต.ย./ครั้ง
งานกายภาพ Oxytetracline และ Furazolidone ครั้งที่ 2 22-26 ก.ค. 2562 32 ต.ย./ครั้ง
งานพิษและชีวะเคมี (สารพิษจากเชื้อรา) Aflatoxin ครั้งที่ 1 1-18 ก.พ. 2562 2 ต.ย./ครั้ง
งานพิษและชีวะเคมี (สารพิษจากเชื้อรา) Aflatoxin ครั้งที่ 2 1-31 ก.ค. 2562 2 ต.ย./ครั้ง
งานพิษและชีวะเคมี (สารพิษสารตกค้าง) Beta agonists ครั้งที่ 1 4-8 ก.พ. 2562 3 ต.ย./ครั้ง
งานพิษและชีวะเคมี (สารพิษสารตกค้าง) Beta agonists ครั้งที่ 2 22-26 ก.ค. 2562 3 ต.ย./ครั้ง

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์