แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดเชื้อจุลินทรีย์อย่างละเอียดด้วยเทคนิค MALDI-TOF/TOF CID MS/MS พร้อมอุปกรณ์ รหัสสินทรัพย์ 100000052092 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำหล่อเย็น รหัสสินทรัพย์ 100000041213-6 เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกสโครมาโตกราฟฟีแมสสเปกโตรมิเตอร์ ชนิดความสามารถในการแยกมวลสูง (GC-HRMS) พร้อมอุปกรณ์ รหัสสินทรัพย์ 100000041213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (PH METER) ยี่ห้อ ORION ผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา รหัสสินทรัพย์ 100000014364 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้อบทศนิยม 1 ตำแหน่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ลิตร รุ่น FP53 ผลิตภัณฑ์ Binder ผลิตภัณฑ์ประเทศเยอรมันนี รหัสสินทรัพย์ 100000037085 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปั๊มน้ำพร้อมมอเตอร์ รหัสสินทรัพย์ 0611-10-12-017-0001(1)/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์คุณภาพนม รุ่น Milkoscan TM FT+ S/N 91779630 รหัสสินทรัพย์ 100000052200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้บ่มเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 400 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ Raypa รุ่น ID-480 รหัสสินทรัพย์ 100000053596 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง HPLC ยี่ห้อ SHIMADZU ในส่วนของ Auto Sample รุ่น SOL-20AC รหัสสินทรัพย์ 100000024133-3 เป็นส่วนประกอบของเครื่องตรวจสารตกค้างแบบ LC-MS/MS พร้อมอุปกรณ์ รหัสสินทรัพย์ 100000024133 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้บ่มเชื้อชนิดอุณหภูมิ 4-90 องศาเซลเซียส รุ่น KB 400 ยี่ห้อ Binder รหัสสินทรัพย์ 100000011923 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18407.23 บีทียู ยี่ห้อ POWER AIR รหัสสินทรัพย์ 100000060219 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18407.23 บีทียู ยี่ห้อ POWER AIR รหัสสินทรัพย์ 100000060220 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ (ข44) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์ส่งของ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (งานพิษวิทยาและชีวเคมี) รหัสสินทรัพย์ 100000045086-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ตู้เก็บสารมาตรฐานชนิดแช่แข็งควบคุมอุณหภูมิได้ -30 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร รหัสสินทรัพย์ 100000060209 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ส่วนควบคุมอุณหภูมิคอลัมน์ ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น CTO-20AC รหัสสินทรัพย์ 100000047167-4 เป็นส่วนประกอบของชุดแยกชนิดและปริมาณสารด้วยหลักการ Ultra High Performance Liquid Chromatography พร้อมอุปกรณ์ รหัสสินทรัพย์ 15

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์