แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู ยี่ห้อ าตาร์แอร์ รหัสสินทรัพย์ 100000063218 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่อ่างน้ำเขย่าควบคุมอุณหภูมิขนาดไม่น้อยกว่า 8-16 ลิตร ยี่ห้อ Heto เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศ เดนมาร์ก รหัสสินทรัพย์ 100000030930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเชคระยะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯลฯ รหัสสินทรัพย์ 100000068479 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มเครื่องกรองน้ำ รหัสสินทรัพย์ 0611-10-12-004-0005(5)/45 เป็นส่วนประกอบของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รหัสสินทรัพย์ 0611-10-12-004-0005/45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,130.55 บีทียู ยี่ห้อ FOCUS รุ่น AFT 36M-AT/CSE36M-AT รหัสสินทรัพย์ 100000052045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกลั่นระเหยสาร (Rotary evaporeter) ยี่ห้อ BUCHI หมายเลขเครื่อง 803679160007 รหัสสินทรัพย์ 100000019446 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชุดวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสาร รุ่น Shimadzu รหัสสินทรัพย์ 0611-11-42-006-0001/46 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณยาและสารตกค้างยาสัตว์ด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟและตรวจวัดมวลโมเลกุล แบบ triple quadrupole LC-MS/MS รหัสสินทรัพย์ 100000052306 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือ ชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 48,000 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIR รุ่น AR1600/CU-48 TH รหัสสินทรัพย์ 100000060259 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,258.74 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIRE รุ่น PWH36JY1C/CDH36JS1C รหัสสินทรัพย์ 100000060236 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู ยี่ห้อ EMINENT รุ่น EER 1202 DT/AER 36N1 รหัสสินทรัพย์ 100000035649 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ AIR Cooled Condensing Unit ขนาด 150,000 บีทียู รหัสสินทรัพย์ 100000041216-21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,258.74 บีทียู ยี่ห้อ POWER-AIR รุ่น PWH36JY1C/CDH36JS1C รหัสสินทรัพย์ 100000060246 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 BTU ยี่ห้อ EMINEANT รุ่น EER 1202 DT/AER 36 N1 รหัสสินทรัพย์ 100000035653 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์