แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ 1
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 17
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน(TOR), ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกวดราคาซื้อ, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกวดราคาซื้อ, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 100
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 95
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding) 170
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 139
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR) จำนวน 20 รายการ, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราค 300

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์