ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR) จำนวน 20 รายการ, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราค

  • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลด
  • ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลด
  • ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR)จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลด
  • ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด
  • ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รายการชุดตรวจวัดอุณหภูมิมาตรฐานอ้างอิงสำหรับสอบเทียบ ตู้ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลด

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์