แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 168
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเการคัดเลือก 17
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 106
ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR) จำนวน 20 รายการ, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราค 336
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 165
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 135
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผนังและฝ้าเพดานพร้อมทาสีสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 156
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 148
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 4 รายการ 107
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 143

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์