แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง จัดจ้างดำเนินการจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2564 107
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง,ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา,ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ (ป5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสนิกส์(e-bidding) 159
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR), ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 371
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 210
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 233
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 186
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 192
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 180
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (ป2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 278
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างประกาศประกวดราคา,ประกาศประกวดราคาซื้อ, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 241

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์