แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 327
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง,ประกาศ ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 250
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างประกาศประกวดราคา,ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 161
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคาซื้อ, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 รายการ (ส.12) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 223
ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด จำนวน 96 รายการ 150
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 26 รายการ 271
ประกาศราคากลาง, เผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 214
ประกาศราคากลาง, เผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 214
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 257

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์