แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, ประกาศเผยแพร่เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ 348
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 350
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์, ราคากลาง, ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 466
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 355
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ(ส.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 329
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 341
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และประกาศราคากลาง จำนวน 26 รายการ 231
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศเผยแพร่, ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผน ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 25 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 297

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์