แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ 227
ประกาศประกวดราคา, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR)(1)(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 391
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ 327
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 446
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 343
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 322
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ (ส3) 410
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (20/2563) (ไดออกซิน) 300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 554

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์