แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 382
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 224
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ 370
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 382
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 354
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 180
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 348
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 486
ร่างประกาศเชิญชวน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 374
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 201

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์