แสดง # 
ชื่อ ฮิต
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 210
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 170
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 23 รายการ 170
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ 158
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (ป2) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 236
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างประกาศประกวดราคา,ประกาศประกวดราคาซื้อ, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 222
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง, ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 305
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง,ประกาศ ประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 225
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างประกาศประกวดราคา,ประกาศประกวดราคา, ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 142
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 106

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์