แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 35 รายการ(ส.9) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผนซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 317
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และประกาศราคากลาง จำนวน 26 รายการ 216
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศเผยแพร่, ประกาศราคากลาง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคา, ประกาศราคากลาง, เผยแพร่แผน ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 25 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 271
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ 204
ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 426
ประกาศประกวดราคา, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน (TOR)(1)(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 371
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง, ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์, ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 รายการ 303

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์