แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 316
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 298
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ 272
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคากลาง, ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 25 รายการ (ส3) 384
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ (20/2563) (ไดออกซิน) 287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา, ประกาศราคากลาง, ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 520
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 363
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 209
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ 353
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 364

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์