แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 333
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 162
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ 330
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 448
ร่างประกาศเชิญชวน (TOR) ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 327
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 187
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 213
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-3/2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 236
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 199
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 รายการ 247

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์