แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 213
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ (e-3/2563) 345
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการโปรแกรมทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test Program) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 226
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 351
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 267
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 386
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 432
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 216
เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 194
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 371

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์