สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

   สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดกิจกรรม  Big Cleaning Day ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 นำโดย   ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายเลิศชัย  จินตพิทักษ์สกุล พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน  ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์  ให้มีความสะอาด สวยงาม นั่งเล่นพักผ่อน ออกกำลังกาย และเป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังสามารถบรรเทา การลดฝุ่น  PM 2.5 ได้ 

01

03

02

04

06

07

08

09

10

11

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์