ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของห้องปฏิบัติการ บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย (AMARC)

     วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ ทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ของห้องปฏิบัติการ บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย (AMARC) ซึ่งรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและพบว่าการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจจากกรมปศุสัตว์

S  29859933

S  29859935

S  29859936

S  29859937

S  29859938

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์