เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park)

       วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด (สาขา Science Park) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่รับการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และจากการเข้าเยี่ยมชมพบว่าการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการฯ ยังคงมีความสามารถและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจฯ จากกรมปศุสัตว์

01

02

03

04

05

 

 

 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์