ภารกิจพิชิต COVID-19

      cv19

     วันที่ 22 เมษายน 2564 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ จัดทำถาดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด ติดตั้งไว้หน้าอาคาร เพื่อให้บุคคลากรในกลุ่มและภายนอกจุ่มแช่เท้าเพื่อช่วยลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นอกจากนี้ ยังมีมาตรการการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร สแกนไทยชนะ เพิ่มการทำความสะอาดจุดร่วมสัมผัส และมีเจลแอลกอฮอล์ 70% สำหรับล้างมือกระจายตามจุดต่างๆ ทั่วอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์