ประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ โดยใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (Web Conference)

        วันที่ 6 สิงหาคม2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ โดยใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต (Web Conference) ณ ห้องประชุม สตส.1 พร้อมด้วย น.สพ. เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผอ.สตส. กลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สตส. (ฝ่ายเลขานุการฯ) ผอ.สพส. ผอ.อยส ผอ.ศวพ. ผอ.สสช. รวมถึงคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีวาระที่สำคัญดังนี้


1. ความคืบหน้าการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

2. ความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคบคุม กำกับและดูแลการตรวจวิเคราะห์เชื้อแซลโมแนลลา จากฟาร์มสัตว์ปีก

3. ความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจฯ รายการทดสอบกิจกรรมเฝ้าระวังตัวอย่างการปนเปื้อนในน้ำและน้ำแข็งที่ใช้ในโรงงานกลุ่ม B และเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอย่างน้ำล้างซาก

4. อนุมัติต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียนฯ/ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นปัจจุบัน


377259

377260

377261

377262

#ทีมงานประชาสัมพันธ์ สตส.

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์