อบรมการจัดการด้านความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและโครงสร้างทางกายภาพของห้องปฏิบัติการหัวข้อการอบรมในการปฏิบัติพื้นฐานด้านความปลอดภัยไฟฟ้า

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดอบรมการจัดการด้านความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและโครงสร้างทางกายภาพของห้องปฏิบัติการหัวข้อการอบรมในการปฏิบัติพื้นฐานด้านความปลอดภัยไฟฟ้า มีหัวข้อดังนี้ การจัดทำแผนผังระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบสภาพการชำรุดของแผงสวิตซ์ และขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อพบการชำรุดเสียหายอย่างถูกต้อง ซึ่งสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างสูงสุด

S  107216903

S  107216917

S  107216917 0

S  107216921

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์