กิจกรรม 5 ส. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม

        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม มีการดำเนินกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มตามมาตรฐาน 5ส หัวข้อ สภาพแวดล้อมของพื้นที่ โต๊ะทำงาน/โต๊ะข้างบริเวณตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ/ชั้นวางของ ห้องประชุม/โต๊ะประชุม มุมรับแขกและห้องเก็บของ โดยมีการทบทวนความรู้ในแต่ละหัวข้อให้แก่คณะทำงานประชุมวางแผนและดำเนินการในแต่ละหัวข้อ

01

02

03

04

05

06

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์