อธิบดีกรมปศุสัตว์ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบุคลากร

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เเละเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงทัศยนียภาพของสำนักฯ เพื่อสร้างขวัญเเละกำลังใจให้เเก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

01

02

02

04

05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์