ไทย-ญี่ปุ่น กระชับความสัมพันธ์ด้านการวิจัยทางปศุสัตว์ จัดสัมมนาออนไลน์ ภายใต้โครงการ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ให้เกียรติเปิดงานสัมมนาออนไลน์นานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ นำโดยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล หัวหน้าโครงการฝ่ายไทย และ Center for Animal Disease Control, University of Miyasaki, Japan โดยเป็นการสัมมนาในโครงการวิจัย “การยกระดับปศุสัตว์ไทยสู่ครัวโลกด้วยนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development; SATREPS) โดยมีนักวิจัยจากกรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยทั้งในไทยและญี่ปุ่นเข้าร่วมบรรยาย

1

2

3

4

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์