เจ้าหน้าที่งาน DR ตรวจติดตามภายในกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ งานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมนได้ดำเนินการตรวจติดตามภายใน (internal audit) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดยผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายในทำการตรวจติดตามแบบเฝ้าดูแนวตั้ง คือ การเฝ้าดูการทำงานทางห้องปฏิบัติการของกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวอย่างจนถึงขั้นตอนการออกรายงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ขอรับบริการ(ลูกค้า) ในเรื่องคุณภาพผลการตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ ที่แม่นยำ เที่ยงตรง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ถือเป็นการปฏิบัติควบคุมการบริหารงานของสำนักฯ ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017

2-1 2-2 2-3

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์