การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Method validation ISO 16140:2021 Part 3" และ "Validation PCR สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจ COVID-19" ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

     4-1

4-2 4-3

ทางกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom online Meeting โดย น.สพ. สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ โดยจัดขึ้นในวันที่ 17 และ 20 กันยายน 2564 ให้แก่ ผู้ตรวจประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการฯ กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ เจ้าหน้าที่ ศวพ. สสช. และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการกรมปศุสัตว์ และบุคลากรกลุ่มเป้าหมายนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อรองรับการขยายงานด้านตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา และการตรวจ COVID-19 ในสินค้าปศุสัตว์ในอนาคตต่อไป

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์